Izvršni odbor

Poslovnik o delu Izvršnega odbora OKS-ZŠZ


Na 43. redni seji skupščine, ki je bila 16. decembra 2018, so bili za vodenje OKS v mandatu 2018 - 2022 izvoljeni:

Predsednik
Bogdan Gabrovec
T: 01 230 60 00
E: info@olympic.si

Predsednik OKS, Bogdan Gabrovec, je postal drugi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez v njegovi zgodovini. Pred tem je 20 let uspešno vodil Judo zvezo Slovenije, ki je postala ena najbolj uspešnih nacionalnih panožnih športnih zvez. Bil je vodja olimpijske reprezentance Slovenije v Londonu, kjer je Urška Žolnir osvojila prvo žensko olimpijsko zlato kolajno. Gabrovec je bil osem let podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednik odbora za vrhunski šport, dvanajst let pa član izvršnega odbora slovenske krovne športne organizacije. Pred tem je bil tudi predsednik športne zveze mestne občine Slovenj Gradec.
Bil je tudi član strokovnega sveta za šport vlade republike Slovenije in član ter tudi predsednik Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Štiri leta je bil tudi predsednik Združenja zvez borilnih športov Slovenije, v zadnjem obdobju pa je bil tudi član ekspertne skupine, ki je pripravljala novo Strategijo OKS-ZŠZ.
Gabrovec je sicer mojster juda 6. dan, bil pa je tudi član jugoslovanske reprezentance. Postal je tudi selektor ženske jugoslovanske in kasneje slovenske judo reprezentance.

Častni predsednik
Na 34. volilni seji skupščine, ki je bila 17. decembra 2014, je bil za častnega predsednika imenovan dr. Janez Kocijančič.
 
Podpredsedniki
mag. Janez Sodržnik
predsednik strokovnega sveta športa za vse
T: 01 230 60 28
E: janez.sodrznik@olympic.si
 
Mag. Janez Sodržnik je že vrsto let predan slovenskemu športu. Predseduje Športni zvezi Ljubljana, poleg tega je član strokovnega sveta Vlade RS za šport, je predsednik Komisije za pravna zadeve pri Strokovnem svetu RS za šport in od 16. decembra 2014 tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.
 
Tomaž Barada
predsednik strokovnega sveta za tekmovalni šport

E: tomaz.barada@olympic.si
 
Tomaž Barada je v svoji dolgi športni karieri dosegel izjemne rezultate v taekwon do-ju, kjer je postal tako evropski in svetovni prvak, uspehe pa je ponovil tudi v kickboxingu. Še preden je bil imenovan na mesto podpredsednika krovne slovenske športne organizacije, je prejel tudi častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.
 
Enzo Smrekar
podpredsednik 
 
Izvršni odbor
  • 7 predstavnikov individualnih športov
predsednik: Bogdan Gabrovec
2. podpredsednik: Tomaž Barada (Taekwondo zveza)
Roman Dobnikar (Atletska zveza)
Jošt Dolničar (Veslaška zveza)
Tomaž Grm (Kolesarska zveza)
Andrej Ribič (Kakajaška zveza)
Bojan Rotovnik (Planinska zveza)
 
  • 5 predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov
Franjo Bobinac (Rokometna zveza)
Miha Butara (Hokejska zveza)
Erjavec Matej (Košarkarska zveza)
mag. Stanko Glažar (Nogometna zveza)
Metod Ropret (Odbojkarska zveza)
 
  • 1 predstavnik panog zimskih olimpijskih športov: 3. podpredsednik: Enzo Smrekar (Smučarska zveza)
  • 1 predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je na programu olimpijskih iger, ki ga je izvolila Komisija športnikov OKS-ZŠZ in ga je potrdila skupščina OKS-ZŠZ: Raša Sraka Vuković
  • 8 predstavnikov športa za vse oz. športnih zvez priznanih in ne-olimpijskih športov, od tega:
- 2 predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov oziroma ne-olimpijskih športov
Sonja Poljšak (Kegljaška zveza)
Zoran Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza)

- 4 predstavniki lokalnih športnih zvez
1. podpredsednik: mag. Janez Sodržnik (Regijska pisarna Ljubljana)
Branko Jeršin (Regijska pisarna Jesenice)
Miran Müllner (Regijska pisarna Nova Gorica)
Tomislav Tiringer (Regijska pisarna Postojna)

- 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse
Dejan Crnek (Športna unija Slovenije – Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo)

- 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov
Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite)
 
  • 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ: Miroslav Cerar
  • 1 predstavnik Kluba olimpijcev oz. bivši športnik olimpijec: mag. Katja Koren Miklavec
  • 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ: Vojka Ravbar


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji