OI Pariz 2024

TFSALT - TRAINING THE FEMALE SPORT FOR ALL LEADERS OF TOMORROW

Opolnomočenje voditeljic športa za vse prihodnosti

Projekt »Opolnomočenje voditeljic športa za vse prihodnosti«, ponuja priložnost, da mlade ženske, v sodelovanju s strokovnjaki iz Evropske unije in Afrike, pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju športa za vse, športne rekreacije. Projekt poteka do 31.12.2021. V Sloveniji ga vodi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, ki nastopa v vlogi partnerja projekta. Vodilni partner je TAFISA - Svetovna organizacija športa za vse. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Mobility in Sport, sodelovanje in partnerstvo Evrope in Afrike. Projekt ponuja dobro priložnost mladim ženskam, ki bi želele osvojiti veščine in znanja za učinkovito vodenje športnih in s športom povezanih organizacij, da pridobijo znanje in izkušnje od svetovnih in domačih strokovnjakov na področju šport za vse. Vključenost v projekt daje možnost izboljšanja poklicnega in osebnega razvoja z izmenjavo izkušenj domačih in tujih mentorjev, pridobivanja znanj iz formalnega in neformalnega izobraževanja, sodelovanja pri organizaciji in izvedbi velikih športno-rekreativnih prireditev ter vključenost v organizacijo drugih aktivnosti pri pripravi in izvedbi različnih oblik telesne dejavnosti športa za vse v tujih državah. Projekt ponuja priložnost mladim ženskam, da spoznajo delo na področju športa za vse v različnih dimenzijah in v različnih državah, partnericah projekta. Nenazadnje pa bodo preko novih poznanstev domačih in mednarodnih strokovnjakov ustvarile mrežo podobno mislečih iz različnih okolij, ki ostaja po zaključku projekta in je pomembna dodana vrednost tudi kasneje.

Več o projektu tukaj.


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji