Smernice

Program izpostavlja sedem smernic:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 1. Za mlade športnike želimo ustvariti okolje, v katerem bo branje knjig sprejeto kot del njihovega razvoja in jim bo omogočalo lažje, boljše, uspešnejše in učinkovitejše usklajevati športno, akademsko (šolsko) ter osebnostno življenje ter postaviti gradnike za nadaljnjo življenjsko pot. Povezave med družino, šolo, klubom, reprezentanco in knjižnico lahko ustvarijo ustrezno spodbudno okolje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. Vplivati želimo na odnos mladih športnikov do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 3. Mladim športnikom želimo predstaviti branje kot veščino, ki jo izboljšajo s treningom. S treningom branja lahko vplivajo na razvoj svojih možganov in tako sproščajo tiste rezerve, ki jim pomagajo, da bodo lahko še boljši tako na športni kot akademski poti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4. Sodobne raziskave izpostavljajo pomen branja pri razvoju in delovanju možganov ter oblikovanju miselnost posameznika, kar lahko ključno vpliva na športno, akademsko ter zasebno življenje mladega športnika. V tem kontekstu jih želimo ozavestiti tudi o vplivu tehnologije z zasloni na njihovo akademsko, športno in zasebno življenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 5. Mladim športnikom želimo predstaviti branje knjig kot sestavni del priprave na tekmovanja, ki jim nudi možnost napredovanja na njihovi športni, akademski in osebnostni poti. Branja spoznajo ne le kot prostočasno dejavnost, temveč kot tehniko, ki jim daje možnost takega napredovanja. Prednost dajemo skupinskemu branju v različnih oblikah ter skupnemu pogovoru o prebranem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 6. Za mlade športnike oblikujemo individualne bralne nasvete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 7. Branje knjig želimo predstaviti kot redni del procesa športnih priprav in treningov, tudi kot podporo pri pripravah na tekmovanja. S pomočjo tega programa spodbujanja branja med mladimi športniki je model trenažnega procesa sestavljen iz štirih stebrov:
  1. Informacije/znanje o izbrani športni panogi
  2. Informacije/znanje o fizični pripravljenosti
  3. Informacije/znanje o zdravi športni prehrani
  4. Informacije/znanje o psihološki pripravi ali predpriprave na psihološko pripravo – trening koncentracije, osredotočenosti, sodelovanje, spoznavanje čustev, empatije itn. (t. i. športna inteligenca)                                                                                                                 
Program #športajmoinberimo smo pričeli pilotno razvijati v letu 2020 v okviru Evropskega tedna športa v obliki pogovora med vrhunskimi in mladimi športniki ob knjigi in branju, v splošnih knjižnicah v Kopru, Mariboru in Kranju.

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji