Usposabljanje SD1

Objavljen je razpis za Športne štipendije 2022/23

Objavljen je razpis za Športne štipendije 2022/23
Projekt štipendij za športnike in športnice v Republiki Sloveniji, katerega organizacijsko od leta 1999 izvaja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS, predstavlja sistemsko podporo športnikom, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom in so usmerjeni v doseganje vrhunskih športnih rezultatov.


Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2022-2023 je pripravljen na podlagi obstoječega Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Osnovne zahteve razpisa vezane na rezultatske zahteve (merila) in ključni atributi (pogoji) za pridobitev/podaljšanje štipendije so nespremenjeni. Javni razpis pa je nadgrajen s postopkom za izpolnjevanje in oddajo vloge in dokumentacije v celoti v elektronski obliki.

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami morajo kandidati elektronsko oddati po postopku, opisanem v Javnem razpisu in sicer najkasneje do 5. 10. 2022, do 23.59 ure.

Več o vsebini in postopku razpisa lahko preberete na povezavi

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si 
 

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji