Zaključna konferenca "Razvoja kadrov v športu 2016-2022"

Zaključna konferenca
V torek 13. septembra bomo v Grand hotelu Union gostili zaključno konferenco projekta »Razvoj kadrov v športu 2016 – 2022«, kjer bodo predstavljeni rezultati in učinki projekta. Različni sogovorniki, udeleženci projekta ter konzorcijski partnerji bodo med razpravo izmenjali izkušnje ter predstavili svoje vidike projekta.

Razvoj kadrov v športu 2016–2022 izraža eno izmed prioritetnih nalog v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Ur. l. RS, št. 26/14, z dne 14. 4. 2014), pri čemer se posebna pozornost namenja povečanju kakovosti in konkurenčnosti strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posameznikov pri delu v športu ter s tem povečanju njihovih kompetenc. Po drugi strani pa je pomembnost vsebine razvidna tudi v Smernicah EU o dvojni karieri vrhunskih športnikov, za katere je pomembno, da po koncu aktivne športne kariere pridobijo formalno izobrazbo ali usposobljenost in da tako svoje znanje uporabljajo pri nadaljnjem delu v športu.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v letu 2013 sprejel strateško usmeritev, da bo omogočil večjo strokovno podporo svojim članicam – nacionalnim panožnim zvezam – ter njihovemu strokovnemu kadru pri izvajanju programov tekmovalnega športa, ob tem pa bo aktivno sodeloval tudi z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju športa.

Zaključna konferenca projekta, ki jo bo povezoval moderator g. Igor E. Bergant, bo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v torek, 13. septembra 2022 ob 10 uri v Beli dvorani Grand hotela Union (Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana).

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji