Bakla 2024

Razvoj kadrov

Vsebinski sklopi RKŠ

Cilji projekta RKŠ

Razpoložljiva sredstva RKŠ

Vaje na delovnem mestu

Zaključna konferenca RKŠ

Projekt "Razvoj kadrov v športu 2016-2022""Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem  in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela". 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji