Prenovljena aplikacija za spremljanje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni

Prenovljena aplikacija za spremljanje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni
OKS in MIZŠ sta organizirala tri regijske posvete, na katerih so predstavili prenovljene aplikacije za spremljanje letnega programa športa na lokalni ravni in predstavitvi posodobljenega modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini.
Omenjeni posveti so bili na Ptuju, v Ljubljani in v Novi Gorici. Namenjeni so bili strokovnim delavcem, odgovornim za področje športa v lokalnih skupnostih ter predstavnikom občinskih športnih zvez in javnih zavodov za šport na lokalni ravni, hkrati pa je bila to tudi priložnost za odgovore na morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem novega Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.

Da bi uskladili sistem financiranja športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z občinskimi športnimi zvezami lotil priprave Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini, ki zajemata vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bile priznana kot javni interes športa. Upoštevani so bili tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena univerzalnost uporabe kriterijev tako za male kot tudi za srednje in velike občine.
Ta dva dokumenta lahko občine uporabijo kot vzorec pri oblikovanju novih dokumentov za potrebe vrednotenja športa v posamezni občini.

Več o posvetih najdete na povezavi.

 

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji