OI Pariz 2024

Rezultati projekta AtLAS

Rezultati projekta AtLAS
Projekt AtLAS, pri katerem smo sodelovali tudi na OKS-ZŠZ, je težil k pripravi ukrepov za podporo športnikom na področju razvoja športnikove dvojne kariere in podjetništva v športu. Vabimo vas, da se nam v torek, 29. novembra, ob 15 uri pridružite v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, kjer bomo predstavili rezultate projekta.

OKS-ZŠZ ob podpori MIZŠ na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom ter njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju in zaposlovanju športnikov ter njihov celostni razvoj. V letu 2020 smo vzpostavili Karierni center za športnike, katerega ključna naloga je podpora športnikom pri izobraževanju, zaposlovanju in pri celostnem razvoju športnikov. OKS-ZŠZ tako uresničuje strategijo za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami MOK.

Evropski projekt Erasmus+ imenovan Athletes as Entrepreneurs - AtLAS je projekt za spodbudo podjetništvu športnikom, ki želijo svojo drugo kariero graditi in razvijati v smeri razvoja svoje podjetniške ideje. Preko projekta so se razvili in testno izvedli moduli izobraževanja, nastala je zbirka primerov dobre prakse, izvedlo se je tudi mentorstvo športnikom.

Rezultate projekta želimo predstaviti na srečanju, ki bo v torek, 29. novembra, ob 15 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, (Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana).

Predvideni program dogodka:
  • Predstavitev projekta ATLAS in glavnih načrtovanih rezultatov
  • Predstavitev razvitih vsebin in modulov podjetništva za športnike
  • Predstavitev ATLAS priročnika za športnike
  • Razprava o rezultatih in umestitvi vsebin v dolgoročne aktivnosti za športnike
Vabljeni!

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji