Bakla 2024

Olimpijski karierni center

Izobraževanje in dvojna kariera

Izobraževanje in dvojna kariera

Zaposlovanje

Zaposlovanje

Športnik365

Športnik365

Gradiva in orodja

Gradiva in orodja

Priročnik Dvojna kariera športnikov

Priročnik oziroma strokovna knjiga o dvojni karieri športnikov pomeni dodano vrednost za športnike, trenerje, strokovne kadre v športu in ostale pomembne deležnike pri podpori športnikov in njihovega izobraževanja, ter zaposlovanja. Na sistematičen način so predstavljeni ukrepi sistemske podpore, ter projekti in programi, ki se izvajajo na področju dvojne kariere športnikov na nacionalni ravni, s ciljem celostnega razvoja športnika.

Priročnik dvojne kariere športnikov si lahko prenesete s klikom na to povezavo.


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju in podporo zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

V okviru podpore OKS-ZŠZ vrhunskim športnikom smo dosedanjo podporo izobraževanju in celostnemu razvoju športnikov nadgradili s področjem kariernega razvoja športnikov. Podlaga za to so strateške usmeritve MOK-a, ki podpira celostni razvoj olimpijcev in vrhunskih športnikov, preko delovanja Komisije športnikov na nacionalni ravni, kot tudi Kluba slovenskih olimpijcev, ki ima vodilno vlogo na področju ambasadorstva olimpijcev in ustvarjanja olimpijske zapuščine.

Olimpijski karierni center za športnike vzpostavlja pogoje za podporo dvojni karieri športnikov po posameznih področjih: podpora izobraževanju in usposabljanju, podporo pri zaposlovanju in programe za celostni razvoj športnika, v sodelovanju s posameznimi nosilci, ki že vodijo določene sistemske ali projektne aktivnosti, z namenom podpore športnim rezultatom, uspešnemu prehodu v po-športno kariero in dolgoročno pozitivnim pristopom ter vključenostjo v Olimpijsko gibanje. Predvsem je na posameznih področjih pomembno ustvarjanje mreže deležnikov, ki podpirajo vrhunske športnike po posameznih področjih. 

Hkrati bo tak način omogočil podporo tako: mladim perspektivnim športnikom (bodočim olimpijcem), vrhunskim športnikom in olimpijcem na vrhuncu njihove kariere, kot tudi olimpijcem po zaključeni karieri.  


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji