Usposabljanje SD1

Odprt je razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 za področji športne rekreacije in športa starejših

Odprt je razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 za področji športne rekreacije in športa starejših
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez vabi vse zainteresirane, da se prijavijo na usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših.

OKS-ZŠZ skladno z določili Zakona o športu (ZŠpo-1) ureja tako področje športne rekreacije kot področje športa starejših. Področje športne rekreacije vključuje pravico do spremljanja in izvajanja vadbe tistih športnih panog, ki nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema. Področje športa starejših vključuje športno-rekreativno dejavnost oseb starejših od 65 let. Vsem zainteresiranim svetujemo prijavo na oba programa usposabljanja in pridobitev usposobljenosti za delo na področju športne rekreacije in šport starejših, saj kandidat s tem lahko pridobi kompetence za celotno področje športno-rekreativne vadbe ne glede na starost vadečih.

Pogoji za vključitev v program:
  • Najmanj 18 let.
  • Končana najmanj srednja poklicna izobrazba.
  • Najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc).
  • Opravljen 10 urni tečaj prve pomoči.
Usposabljanje bo izvedeno med 14. aprilom in 2. julijem 2023 na Fakulteti za šport

Rok za prijavo je ponedeljek, 3. april 2023 do 10 ure. Vse informacije najdete na naši spletni strani tukaj. Za vse dodatne informacije pa se lahko obrnete na sportzavse@olympic.si.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji