Usposabljanje SD1

Razpis za športne štipendije 2018-2019

Razpis za športne štipendije 2018-2019
Pred vami je razpis za športne štipendije za šolsko-študijsko leto 2018/19.
Razpis najdete na tej povezavi.

Razpis objavlja Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS. Postopek prijave na razpis z vsemi navodili je objavljen na spletni strani OKS – ZŠZ.
 
Prijavni obrazec / vlogo, skupaj z vsemi prilogami, morate oddati najkasneje do 3.10.2018 do 24:00 ure (datum oddaje na ovojnici) na naslov:         
 
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - SSTŠ
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
(s pripisom za športno štipendijo)

 
Pred izpolnjevanjem e-prijavnega obrazca / vloge si natančno preberite:
  • Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šoslko študijsko leto 2018/2019;
  • Pravilnik o štipeniranju športnikov in športnic v RS.
POMEMBNO! Obstoječi štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so hkrati dosegli nov športni rezultat, skladno z merili za ponovno pridobitev štipendije, oddajo vlogo za pridobitev pravice do štipendije (na vlogi se označi ponovna pridobitev). V tem primeru je potrebno priložiti zahtevano dokumentacijo, ki velja za podaljšanje pravice do štipendije.

V primeru dodatnih informacij pišite na e-naslov info-vs@olympic.si.

Uradne ure: od ponedeljka od petka med 10:00 in 14:00 uro na telefonski števili 01 230 60 28.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji