Usposabljanje SD1

Regijski posveti OKS-ZŠZ o Letnem programu športa na lokalni ravni

Regijski posveti OKS-ZŠZ o Letnem programu športa na lokalni ravni
OKS-ZŠZ v sodelovanju z regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ v aprilu in maju organizira regijske posvete o letnem programu športa na lokalni ravni. Posveti so namenjeni predstavnikom športnih zvez, klubov in društev, ki izvajajo športne programe, ter predstavnikom občin, ki sodelujejo v postopkih sofinanciranja športa na lokalni ravni.
V torek, 16. aprila, je bil v sodelovanju s Športno zvezo Postojna, regijsko pisarno OKS-ZŠZ, v Šolskem centru Postojna organiziran prvi letošnji tovrstni regijski posvet namenjen obalno-kraški, goriški in notranjski regiji. Praktične vidike sprejemanja in izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v občini so predstavili mag. Taja Škorc, Olaf Grbec in Andrej Cevc ter vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Postojna, Tomo Tiringer.
 

Udeleženci posveta, predstavniki občin in občinskih športnih zvez, športnih klubov in društev, so se seznanili z vsemi področji in programi športa, ki jih lokalna skupnost preko LPŠ lahko sofinancira. Pomemben poudarek je bil namenjen praktičnim napotkom pri sprejemanju LPŠ, Odloku, ki ga sprejme občinski svet, in izvedbi javnega razpisa kot to določa Zakon o športu, sprejet junija 2017.
 
Glede na informacije in vprašanja, ki se postavljajo na terenu, so regijski posveti namenjeni predvsem srednjim in manjšim občinam, pri katerih se poraja nekoliko več dilem pri oblikovanju odlokov, meril in kriterijev za sofinanciranje izvajalcev LPŠ. Precej aktualno vprašanje je tudi sestava komisije, ki vodi postopek javnega razpisa, in jo določa 20. člen Zakona o športu. Zato je namen posvetov ponuditi pomoč pri pripravi dokumentov, ki dajejo podlago za pripravo in izvedbo postopkov sofinanciranja izvajalcev LPŠ v občinah, ter izmenjavi izkušenj in primerov dobrih praks s tega področja.  
 
Nenazadnje, pomemben namen je tudi spodbuditi sodelovanje lokalne skupnosti in civilne športne sfere, ki je ključna pri razvoju športa v lokalnem okolju in zato tudi pomemben sogovornik pri sprejemanju LPŠ v občinah.

Posveta v Brežicah se je udeležil tudi podpredsendik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik, ki je v OKS-ZŠZ odgovoren za šport na lokalni ravni in sodeloval v širši razpravi po posvetu. Udeleženci posveta, predstavniki občin in občinskih športnih zvez, športnih klubov in društev, so se seznanili z vsemi področji in programi športa, ki jih lokalna skupnost preko LPŠ lahko sofinancira. Pomemben poudarek je bil namenjen praktičnim napotkom pri sprejemanju LPŠ, Odloku, ki ga sprejme občinski svet, in izvedbi javnega razpisa kot to določa Zakon o športu, sprejet junija 2017.

V prihodnje bodo regijski posveti organizirani še:
 
V sredo, 24. aprila, ob 14. uri v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, v sodelovanju z Zvezo športnih društev Žalec, nosilko regijske pisarne OKS-ZŠZ Žalec za regije južna in severno savinjsko regijo, Koroško ter severna in južno podravsko.
 
V torek, 14. maja ob 16.uri bo posvet organiziran v Ljubljani, v sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane regijsko pisarno OKS-ZŠZ Ljubljana za osrednjeslovensko ter južno in severno gorenjsko regijo.
 
 Vljudno vabljeni!
 
Več o regijskih posvetih si lahko preberete na spletni strani OKS-ZŠZ tukaj, kjer se tudi prijavite.

 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji