Nadstandardno zavarovanje

Opis

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) se zavedamo, da je hiter dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev, v primeru zdravstvenih težav vrhunskih športnikov, ključen. V okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, hitrega dostopa še ni. V sodelovanju s Triglav, zdravstveno zavarovalnico smo se pri OKS - ZŠZ zato odločili, da športnikom priskočimo na pomoč s plačilom zavarovalne premije v celoti ali v deležu.

OKS - ZŠZ krije strošek premije po ključu:
1. Športnikom z olimpijskim in svetovnim razredom kategorizacije krije strošek premije v celoti,
2. Športnikom z mednarodnim in perspektivnim razredom kategorizacije strošek premije sofinancira.

Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) ali njihovi klubi imajo možnost, da za športnike ki ne izpolnjujejo pogoja 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, samostojno sklenejo nadstandadno zavarovanje Paket Športnik Triglav. Za sklenitev nadstandardnega zavarovanja se dogovorijo neposredno s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico.

Vse o nadstandardnem zavarovanju Paket športnik Triglav si lahko preberete na povezavi Paket Športnik Triglav.

V primeru dodatnih pojasnil, vprašanj ali težav glede sklenitve nadstandardnega zavarovanja sta vam na voljo:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
080 2664
e-naslov: prodaja@triglavzdravje.si 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji