Usposabljanje SD1

Nadstandardno zavarovanje

Opis

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) se zavedamo, da je hiter dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev, v primeru zdravstvenih težav vrhunskih športnikov, ključen. V okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, hitrega dostopa še ni. V sodelovanju s Triglav, zdravstveno zavarovalnico smo se pri OKS - ZŠZ zato odločili, da športnikom priskočimo na pomoč s kritjem zavarovalne premije v celoti ali v deležu.

OKS - ZŠZ krije premije po ključu:
1. Športnikom z olimpijskim in svetovnim razredom kategorizacije krije strošek premije v celoti,
2. Športnikom z mednarodnim in perspektivnim razredom kategorizacije strošek premije sofinancira.

Kolektivno zdravstveno zavarovanje športnik lahko sklene samo preko Nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) ali kluba. Individualna sklenitev zavarovanja po tej polici ni mogoča. 

NPŠZ ali njihovi klubi imajo možnost, da za športnike ki ne izpolnjujejo pogoja 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, samostojno sklenejo nadstandadno zavarovanje Paket Športnik Triglav. Za sklenitev nadstandardnega zavarovanja se dogovorijo neposredno s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico.

Vse o nadstandardnem zavarovanju Paket športnik Triglav si lahko preberete na povezavi Paket Športnik Triglav.

V primeru dodatnih pojasnil, vprašanj ali težav glede sklenitve nadstandardnega zavarovanja se obrnite na:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
080 2664
e-naslov: prodaja@triglavzdravje.si 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji