OI Pariz 2024

Nadstandardno zavarovanje

Opis

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) se zavedamo, da je hiter dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev v primeru zdravstvenih težav vrhunskih športnikov, ključen. V okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, hitrega dostopa še ni. Pri OKS-ZŠZ smo se zato odločili, da športnikom priskočimo na pomoč s projektom Nadstandardno zdravstveno zavoravanje pri Triglav zdravstveni zavarovalici.

V sodelovanju s Fundacijo za šport in Ministrstvom za gospodarstvo turizem in šport (sofinancerja projekta) OKS-ZŠZ športnikom omogoča sklenitev nadstandarndega zdravstvenega zavarovanja.

VRSTA KRITJA glede na status kategorizacije športnikov:
1. Športnikom z olimpijskim in svetovnim razredom kategorizacije se strošek premije krije v celoti,
2. Športnikom z mednarodnim ali perspektivnim razredom kategorizacije se strošek premije sofinancira.

Kolektivno zdravstveno zavarovanje športnik lahko sklene samo preko Nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) ali kluba. Individualna sklenitev zavarovanja po tej polici ni mogoča. 

NPŠZ ali njihovi klubi imajo možnost, da za športnike ki ne izpolnjujejo pogoja 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, samostojno sklenejo nadstandadno zavarovanje Paket Športnik Triglav. Za sklenitev nadstandardnega zavarovanja se dogovorijo neposredno s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico.

Več informacij o nadstandardnem zdravstvenem zavarovanju Paket športnik Triglavje

V primeru dodatnih pojasnil, vprašanj ali težav glede sklenitve nadstandardnega zavarovanja se obrnite na:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
080 2664
e-naslov: prodaja@triglavzdravje.si
OKS-ZŠZ
e-naslov:info-vs@olympic.si

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji