#TeamSlovenia na OI Tokio 2020

Zdravstveno varstvo

Redni letni zdravstveni pregledi kategoriziranih športnikov

Športnik ima pravico do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zapisano v 35. členu Zakona v športu Uradni list RS, Št. 003-02-5/2017-24 z dne 30.5.2017.

Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno na sledečih dveh lokacijah:

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - Center za medicino športa
Grablovičeva ulica 42

1000 Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 93
E-mail: verica.oblak@kclj.si

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419/ 417
E-mail: center.delo.sport@zd-celje.si


UKC Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za športno medicino Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Ga. Sabina Šegula
Tel: 02 234 58 69
E-mail: info@ism-mb.si

 

Nadstandardno zavarovanje

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji