Zdravstveno varstvo

Nadstandardno zavarovanje

Pri Generali zavarovalnici d. d. so v sodelovanju z OKS-ZŠZ, za vrhunske in rekreativne športnike posodobili nadstandardno zdravstveno zavarovanje Paket Športnik MODRI in PRO paket.
Pri sklenitvi Paketa Športnik lahko samoplačniško sklenete tudi Celoletno zdravstveno zavarovanje za tujino z asistenco tujina.

SOFINANCIRANJE OKS-ZŠZ

1. Športnikom s perspektivnim ali mednarodnim razredom kategorizacije pripada MODRI paket
  • ki ga OKS- ZŠZ sofinancira v višini 170,00 eur. Razliko do polne vrednosti paketa, v višini 57,22 eur, krije športnik sam oz. NPŠZ ali klub (dogovor).
  • športnik se lahko odloči tudi za sklenitev nadstandardnega zavarovanja po PRO paketu. V tem primeru OKS-ZŠZ sofinancira premijo v višini 170,00 eur. Razliko do polne vrednosti paketav višini 225,64 eur, krije športnik sam oz. NPŠZ ali klub (dogovor).
2. Športnikom s svetovnim ali olimpijskim razredom kategorizacije pripada PRO Paket
  • ki ga OKS-ZŠZ sofinancira v višini 296,00 eur. Razliko do polne vrednosti paketa PRO, v višini 99,62 eur,  krije športnik sam oz. NPŠZ ali klub (dogovor).

SOFINANCIRANJE OKS-ZŠZ
 
status kategorizacije vrsta paketa polna cena delež OKS - ZŠZ samo plačilo
perspektivni/mednarodni MODRI 227,22 170,00 57,22
perspektivni/mednarodni PRO 395,64 170,00 225,64
         
svetovni/olimpijski PRO 395,64 296,00 99,62


Nadstandardno zavarovanje omogoča vključevanje v mrežo Olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov.
                                     
Za informacije glede sklenitve nadstandardnega zavarovanja pokličete Nado Bednarik 05 664 32 10 (Generali d.d.)
Za ostale informacije (status kategoriziranega športnika) pokličete Nino Jovan Kastelic 031 357 970 (OKS-ZŠZ)


 

Redni letni zdravstveni pregledi kategoriziranih športnikov

Športnik ima pravico do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zapisano v 35. členu Zakona v športu Uradni list RS, Št. 003-02-5/2017-24 z dne 30.5.2017.

Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno na sledečih dveh lokacijah:

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - Center za medicino športa
Grablovičeva ulica 42

1000 Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 93
E-mail: verica.oblak@kclj.si

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419/ 417
E-mail: center.delo.sport@zd-celje.si


UKC Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za športno medicino Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Ga. Sabina Šegula
Tel: 02 234 58 69
E-mail: info@ism-mb.si

 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji