Cilj vzpostavitve mreže olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov, je omogočiti športnikom v Republiki Sloveniji, zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.
 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez se zaveda, da je zdravniška oskrba športnikov neprimerna in v največji meri enaka kot pri ostalih državljanih Republike Slovenije. Čakalne dobe za posamezne specialistične preglede so dolge, prav tako diagnostične in terapevtske obravnave. Za marsikaterega športnika lahko takšna situacija pomeni tudi konec tekmovalne kariere.

Pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez rešitev ponujamo v obliki mreže olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov  ki v povezavi z nadstandardnim zdravstvenim zavarovanjem omogoča športnikom v Republiki Sloveniji dostop do kakovostnih specialističnih zdravstvenih storitev, brez čakalnih dob.

V mrežo so vključeni centri, ki zagotavljajo celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka, do zaključka zdravljenja.
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez želi z mrežo centrov vzpodbuditi oblikovanje konzorcijev posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki bodo delovali usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju.
 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez želi z mrežo olimpijskih referenčnih športnomedicinskih centrov logistično zajeti celotno Slovenijo in s tem slovenskim športnikom omogočiti hiter dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na kraj bivanja.
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji