Bakla 2024

Razpoložljiva sredstva RKŠ

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7.000,000,00  EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
 
za proračunsko leto 2016: 320.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 192.000,00 EUR, od tega:
 • 153.600,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 38.400,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00%), 
za zahodno kohezijsko regijo 128.000,00 EUR, od tega:
 • 102.400,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 25.600,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00%),
za proračunsko leto 2017: 1.390.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 834.000,00 EUR, od tega:
 • 667.200,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 166.800,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00%),  
za zahodno kohezijsko regijo 556.000,00 EUR, od tega:
 • 444.800,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 111.200,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
za proračunsko leto 2018: 1.390.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 834.000,00 EUR, od tega:
 • 667.200,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 166.800,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00%), 
za zahodno kohezijsko regijo 556.000,00 EUR, od tega:
 • 444.800,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 111.200,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00%),  
za proračunsko leto 2019: 1.100.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 660.000,00 EUR, od tega:
 • 528.000,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 132.000,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 440.000,00 EUR, od tega:
 • 352.000,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 88.000,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %), 
 • konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, od tega:
 • 480.000,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 120.000,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, od tega:
 • 320.000,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 80.000,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %), 
 • konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
za proračunsko leto 2021: 1.000.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, od tega:
 • 480.000,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 120.000,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, od tega:
 • 320.000,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 80.000,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %), 
 • konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
za proračunsko leto 2022: 800.000,00 EUR, od tega:
za vzhodno kohezijsko regijo 480.000,00 EUR, od tega:
 • 384.000,00 EUR s PP 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
 • 96.000,00 EUR s PP 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
za zahodno kohezijsko regijo 320.000,00 EUR, od tega:
 • 256.000,00 EUR s PP150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
 • 64.000,00 EUR s PP 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %), 
 • konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji