Odprt je razpis za pridobitev nazivov Strokovni delavec 2 za področji športne rekreacije in športa starejših

Odprt je razpis za pridobitev nazivov Strokovni delavec 2 za področji športne rekreacije in športa starejših
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez vabi vse zainteresirane, da se prijavijo na usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 2, športna rekreacija in Strokovni delavec 2, šport starejših.

OKS-ZŠZ skladno z določili Zakona o športu (ZŠpo-1) ureja tako področje športne rekreacije kot področje športa starejših. Področje športne rekreacije vključuje pravico do spremljanja in izvajanja vadbe tistih športnih panog, ki nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema. Področje športa starejših vključuje športno-rekreativno dejavnost oseb starejših od 65 let. Vsem zainteresiranim svetujemo prijavo na oba programa usposabljanja in pridobitev usposobljenosti za delo na področju športne rekreacije in šport starejših, saj kandidat s tem lahko pridobi kompetence za celotno področje športno-rekreativne vadbe ne glede na starost vadečih.

Pogoji za vključitev v program:
  • Pridobljena usposobljenost Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših.
  • Vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj kot Strokovni delavec 1, športna rekreacija in/ali Strokovni delavec 1, šport starejših
Usposabljanje bo izvedeno med 1. marcem in 9. junijem 2024 na daljavo in v živo v Ljubljani na Fakulteti za šport.

Rok za prijavo je petek, 23. februarja 2024. Vse informacije najdete na naši spletni strani tukaj. Za vse dodatne informacije pa se lahko obrnete na sportzavse@olympic.si.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji