OI Pariz 2024

Začetek projekta "Varstvo otrok v športu" – projekt GUARD

Začetek projekta
V Zagrebu je od 20. do 21. februarja 2024 potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta "Safeguarding Children in Sports" (GUARD)
Projekt GUARD, ki ga financira EU iz programa Erasmus+, podpira razvoj sistema varovanja in zaščite otrok v športu. 

Usmerjen je v usposabljanje in izgradnjo preventivne strukture v nacionalnih športnih organizacijah, za zagotavljanje varnega okolja za otroke. Srečanje, ki ga je gostil Hrvaški olimpijski komite, je združilo predstavnike partnerjev iz različnih organizacij po Evropi. Partnerstvo bo omogočilo deljenje najboljših praks, virov in strokovnega znanja med partnerskimi državami.

Projekt GUARD koordinira Hrvaški olimpijski komite, partnerji, ki sodelujejo v projektu, so Ministrstvo za turizem in šport Republike Hrvaške, in nacionalni olimpijski komiteji držav Poljske, Slovenije, Romunije, Grčije, Litve in Severne Makedonije.
Med transnacionalnim srečanjem so potekale razprave o podrobnih dejavnostih projekta, časovnih načrtih in razdelitvi nalog med partnerskimi organizacijami ter bližnjih rokih za predajo nalog. 

Udeleženci so izkoristili priložnost, da opredelijo svoje vloge pri razvoju struktur, postopkov in izobraževalnih materialov, ki bodo rezultat projekta. Nazadnje je bil predstavljen in odobren tudi uradni logotip projekta.

Z združitvijo moči projekt GUARD cilja na pozitivne spremembe v praksah varstva v športu otrok in mladine.

Partnerji, med njimi tudi OKS-ZŠZ, ki ga je v Zagrebu zastopal Peter Dokl, vodja oddelka za športnike in olimpijske vrednote pri OKS-ZŠZ, so zavezani k uresničevanju svojih ciljev in izpolnjevanju svojih obljub. Skupaj so pripravljeni ustvariti varnejše okolje za otroke, ki sodelujejo v športnih dejavnostih po Evropi.


Več o dogajanju si lahko preberete na povezavi: https://www.hoo.hr/en-GB/singlepost/eu-funded-project-guard-kicks-off-with-transnational-meeting-in-zagreb-. 
                     

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji