Imamo to. Peking prihajamo!

Podpora

Osnutki dokumentov za ustanovitev športnega društva/zveze ter za pomoč pri delovanju

V Sloveniji se večino športa izvaja v okoljih športnih društev. Le ta so povezana v nacionalne in/ali občinske športne zveze. Tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je organiziran skladno z Zakonom o društvih. 
Podatke o vseh registriranih organizacijah zbira in vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve. Dostopni pa so na spletni strani www.ajpes.si
Napotki za registracijo društva se nahajajo na tej spletni strani.

Za pomoč zainteresiranim skupinam, ki ustanavljajo športno društvo ter v pomoč športnim društvom za ustanovitev zveze društev, smo pripravili osnutke naslednjih aktov in obveznih prilog pri prijavi:
Osnutek Dogovora o ustanovitvi športne zveze
Osnutek Statuta športne zveze
Prilogi:
- Vloga za registracijo društva
Vloga za registracijo zveze
 
Primer strategija razvoja športa na lokalni ravni.

Organizacija športnih prireditev

Športna društva in zveze smo mnogokrat organizatorji javnih športnih prireditev. To področje ureja Zakon o javnih zbiranjih. Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve RS (www.mnz.gov.si) je zapisana sledeča opredelitev javnih shodov in javnih prireditev:
- Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur. 
- Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Ministrstvo za notranje zadeve RS je pripravilo tudi navodila organizatorjem.

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji