Regijske pisarne

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ je bila ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in vzpodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje. Regijske pisarne pomembno prispevajo  k uresničevanju strategije OKS-ZŠZ in doseganju ciljev programa vodstva OKS-ZŠZ, predvsem s koordiniranjem dela na terenu.


Pooblaščene občinske športne zveze so nosilke regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ.

 
Naloge regijskih pisarn:
 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 - 2023.
 • Spodbujanje medobčinskega povezovanja in čezmejnega sodelovanja.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar.
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS-ZŠZ in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS-ZŠZ za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.


LJUBLJANA

GROSUPLJE

KOPER

NOVA GORICA

POSTOJNA

JESENICE

NOVO MESTO

BREŽICE

ŽALEC

VELENJE

SLOVENJ GRADEC

MARIBOR

MORAVSKE TOPLICE

KRANJ

PTUJ

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji