Bakla 2024

EPAS - razširjeni delni sporazum o športu

EPAS - razširjeni delni sporazum o športu je posvetovalno telo Sveta Evrope, ki ponuja platformo za medvladno športno sodelovanje med javnimi organi držav članic.

Spodbuja pa tudi dialog med javnimi organi, športnimi zvezami in nevladnimi organizacijami. S tem pa prispeva k boljšemu upravljanju s ciljem, da postane šport bolj etičen, bolj vključujoč in varnejši.
EPAS si prizadeva spodbujati razvoj katerega koli športa, ki ima široke pozitivne učinke na družbo. Razvija politike in standarde, jih spremlja in pomaga pri izboljševanju pogojev za razvoj športa in izmenjavi dobrih praks.
Odbor ministrov pristojnih za šport Sveta Evrope je glede vprašanj športne etike, avtonomije športnega gibanja in zaščite mladih športnikov pred nevarnostmi, povezanimi z migracijami, sprejel različna priporočila, ki jih je sprva pripravil EPAS. Starejša priporočila, kot je Evropska športna listina, EPAS redno spremlja s posvetovalnimi obiski v državah članicah.

13. junija 2022 se je posvetovalni odbor EPAS sestal na letnem plenarnem zasedanju. Udeležilo se ga je 25 članov odbora. izvolili so novo predsedstvo, saj se je iztekel dvoletni mandat prejšnjega predsedstva. Sestava novoizvoljenega predsedstva je naslednja:

Predsednik: Kole Gjeloshaj, Mednarodna zveza za šolski šport
Podpredsednik: Mogens Kirkeby, ISCA
Štirje člani predsedstva:

Baiba Veisa, EFPM
Charlotte Girard-Fabre, IFSO
Pauline Johanet, Peace and Sport
Janez Sodrznik, TAFISA

Enakost spolov-poročevalec

Emily Shaw, UEFA 


Povezava do spletne strani organizacije.


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji