Bakla 2024

Olimpijski strokovni center

Referenčni strokovnjaki OKS-ZŠZ

Referenčni strokovnjaki OKS-ZŠZ

Športni centri

Športni centri

OSNOVNI NAMEN

Podpora pri nadaljnjem razvoju dosežkov in znanja, z zagotavljanjem kakovostne in sistematične strokovne podpore programom vrhunskega športa, programom športa otrok in mladine usmerjene v vrhunski šport ter kakovostnega športa, ki jih izvajajo članice OKS in njihova društva!

CILJI

Vzpostaviti stalno organizacijsko strukturo za strokovno podporo programom, ki bo imela ustrezno kadrovsko in informacijsko platform.

Povezovanje različnih znanosti s prakso.

Prenos znanja iz prakse za znanost in obratno.

Nadgradnja sistema za izpopolnjevanje kadrov različnih profilov skozi delo v praksi.
 

PODROČJAUSMERITVE

1. Osrednja točka delovanja Olimpijksega strokovnega centra so športniki in njihove potrebe za razvoj dosežkov.
2. Močna povezava s stroko na NPŠZ.
3. Izpopolnjevanja znanja in koordinirano delo ekspertov.
4. Uporaba potrejenih znanstvenih metod.
5. Stalna močna partnerska povezava z referenčnimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami.
6. Racionalno poslovanje.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji