Bakla 2024

Športni centri

Panožni športni centri

Opis in namen panožnih centrov

Ideja o vzpostavitvi mreže športnih centrov za pripravo vrhunskih in drugih športnikov je že dolgo prisotna v Sloveniji in izhaja iz želje po nadaljnjem sistematičnem izboljšanju pogojev za razvoj športnih panog. Potrebe v moderni športni pripravi zahtevajo visoke standarde in sodelovanje strokovnjakov iz različnih področji. Prav tako je zelo dobrodošel prenos izkušenj in znanj med strokovnjaki različnih področji (športna medicina, prehrana, psihologija,…), športniki, trenerji, znotraj in med različnimi panogami. V centrih, bi se tako poleg klasičnih priprav lahko odvijali izobraževalni programi za bodoče strokovnjake v neposredni povezavi s prakso, licenčni seminarji, … Športni centri bi tako lahko predstavljali stičišče, kjer bi se tovrsten prenos lahko odvijal. 

Športni centri so razdeljeni v 4 oz. 5 nivojev: Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji