Bakla 2024

Referenčni strokovnjaki OKS-ZŠZ

Seznam referenčnih strokovnjakov OKS-ZŠZ

OKS-ZŠZ v okviru svojega poslanstva skrbi za zdravstveno varstvo športnikov tudi na način, da le-te in posredno vse deležnike (trenerje, športne delavce ipd.) seznanja o ustreznih strokovnjakih na področju podpore športnikom. V tem kontekstu smo pri OKS-ZŠZ na podlagi kriterijev pripravili seznam referenčnih strokovnjakov s področja medicine, kineziologije, prehrane, psihologije in fizioterapije. Seznam referenčnih strokovnjakov je nadgradnja projekta ORŠMC (olimpijski referenčni športno-medicinski centri), kjer je v okviru projekta ORŠMC posameznim strokovnjakom s področja medicine in fizioterapije, ki so izpolnjevali pogoje, OKS-ZŠZ že podelil nazive referenčnih strokovnjakov. Izkušnje iz projekta ORŠMC so zelo koristile in to smo želeli prenesti tudi na področje spremljanja pripravljenosti športnikov, saj smo že dlje časa zaznavali potrebo po seznamih, ki bi bili v pomoč nacionalnim panožnim športnim zvezam (NPŠZ) in klubom, ko se odločajo za sodelovanje s strokovnjaki na tem področju. Pri pripravi seznama smo se naslonili tudi na mnenja relevantnih združenj oz. sekcij.
 
Naziv je do sedaj prejelo preko 70 strokovnjakov in vsi na seznamu lahko tudi sodelujejo v okviru olimpijskih reprezentanc, torej kot člani na olimpijskih, svetovnih, evropskih, sredozemskih in mladinskih olimpijskih igrah ter olimpijskem festivalu evropske mladine. Gre za strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in jih lahko za sodelovanje kontaktirate na navedene e-poštne naslove. Posameznike, ki niste na seznamu in želite pridobiti naziv, prosimo kontaktirajte oddelek za vrhunski šport na OKS-ZŠZ info-vs@olympic.si.
 
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji