OI Pariz 2024

Marijan Velik soglasno potrjen za predsednika Slovenske športne zveze

Marijan Velik soglasno potrjen za predsednika Slovenske športne zveze
Od leta 1992 je Marijan Velik predsednik krovne športne organizacije slovenskih in dvojezičnih športnih klubov na Koroškem.


V ponedeljek, 18. marca, so ga delegatke in delegati včlanjenih klubov skupaj s predsedstvom in ostalimi odbornicami in odborniki soglasno izvolili in potrdili na občnem zboru Slovenske športne zveze v športnem parku v Celovcu za naslednja štiri leta. V nov odbor je bil med drugim izvoljen tudi nekdanji poklicni kolesar Peter Paco Wrolich.

»Neverjetno, kako hitro mine čas,« je začel svoj govor Marijan Velik, ki je takoj razkril, da je s temi besedami začel tudi svoj govor na občnem zboru pred štirimi leti, ko še nihče ni slutil, kako bo pandemija spremenila življenje in s tem tudi delovanje športnih klubov. Z veseljem in zadovoljstvom ugotovlja, da so ta čas dobro prestali tako včlanjeni klubi kot športna krovna organizacija.

Slovenska športna zveza združuje 33 klubov iz Koroške, Štajerske in Dunaja. Pod njenim okriljem deluje  več kot 3.000 aktivnimi športnikov in športnic ter okoli 500 športnimh delavcev in funkcionarjev, trenerjev in pedagogov. Največja prireditev zveze ne le zadnje mandatne dobe, temveč nasploh v zgodovini organizacije – še iz začetkov slovenske fizkulturne zveze – je bila Europeada, ki jo je Slovenska športna zveza (SŠZ) organizacijsko podprla in izvedla kljub dvakratnim zamikom športne prireditve.

Nedvomno si Marijan Veliko kot predsednik SŠZ za največji uspeh šteje športne dosežke tekmovalcev in tekmovalk na Europeadi. Športnice, ki delujejo pod okriljem zveze, so namreč osvojile najvišje mesto, športniki pa so se proslavili z uvrstitvijo na drugo stopničko. Poleg tega si novoizvoljeni predsednik za velik ponos šteje tudi nivo, na katerem je bila izvedena športna prireditev in kako visoko so s tem postavili organizacijsko lestvico.  Pri takšnih uspehih ne gre le za delo enega posameznika ali organizacije, česar se je g. Velik v svojem govoru tudi zavedal in čestital društvu Europeada z
Marko Oražejem in Markom Loibneggerjem na čelu ter predvsem celotni ekipi, ki sta jo zbrala okoli sebe s številnim prostovoljkami in prostovoljci iz naših športnih in nogometnih klubov, ki so poskrbeli za nemoten potek in za enkratno vzdušje v smislu povezovanja in prijateljstva, povsem v smislu gesla Šlovenske športne zveze “Šport povezuje” in ne pozna meja!

Kot uspešno ubrano pot zadnjih let je Marijan Velik navedel projekt KAMPUS. Poslovodeči tajnik SŠZ Marko Loibnegger je navedel, da se je v preteklem šolskem letu približno 700 dijakov in dijakinj v 53 skupinah redno športno udejstvovalo v slovenščini v okviru tega projekta. Želja je realizacija ideje športno-kulturnega razreda na Slovenski gimanziji z dodatnimi urami treninga za športnike, kulturniki pa bi se izobraževali v petju, gledališču in odrski tehniki in to pod strokovnim vodstvom in v slovenskem jeziku. 

Slovenska športna zveza praznuje letos svojo 75. obletnico. Kljub temu, da deluje že več desetletij, je atraktivna in mladostna ustanova, ki s svojim geslom „Šport povezuje“ pod svojo streho privabi mnogo mladih slovenskih športnikov in športnic in jih spodbudija tudi k ustanovitvi novih društev. Na občnem zboru so vabili na slovesnost ob 75-letnici organiziranega slovenskega športa na Koroškem, ki bo letos sredi junija.Od leve: Martin Wiegele, Kasimir Oraže, Magdalena Kulnik, Marijan Smid, Stefan Hribar, Marijan Velik, Janez Müller, Marko Loibnegger, Peter Trampusch, Alexander Mak, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar, Franz Juwan


 Od leve: Janez Müller, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji