OI Pariz 2024

Srečanje partnerjev projekta OCEAN v Lozani

Srečanje partnerjev projekta OCEAN v Lozani
18 partnerskih držav, vključenih v projekt OCEAN, je od 18. do 21. marca 2024 v Lozani, kjer ima sedež Mednarodni olimpijski komite, začelo razvijati strategijo zmanjšanja ogljičnega odtisa svojih nacionalnih olimpijskih komitejev.

Partnersko srečanje v Švici je potekalo eno leto po začetku projekta OCEAN, uradniki za podnebno ukrepanje iz 18 nacionalnih olimpijskih komitejev so ocenili dosežen napredek in v sodelovanju z Öko-Institutom pregledali ter primerjali ogljični odtis svoje organizacije s podatki drugih nacionalnih komitejev. 

S tem jim je bilo omogočeno razumevanje glavnih virov emisij, najbolj izpostavljeni sta bili organizacija velikih športnih dogodkov in prevoz z letali. 

Glavna tema razprav, ki so potekale s predstavniki Öko-Instituta, Evropskim olimpijskim komitejem oz. EOC EU pisarno in predstavnico Mednarodnega olimpijskega komiteja, Julie Duffus, so bili izzivi s katerimi se soočajo oz. se bodo soočili partnerji pri pripravi akcijskega načrta in strategije zmanjšanja ogljičnega odtisa.

Namen srečanja je bilo predstaviti in poiskati ustrezne rešitve, ki jih bodo nacionalni olimpijski komiteji lahko implementirali v svojem okolju pri prehodu v ogljično nevtralnost in se pridružili trajnostni zavezi v okviru Združenih narodov za podnebno ukrepanje v športu, v katero sodi tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa za 50% do leta 2030.

Rezultati merjenja ogljičnega odtisa NOK-ov bodo javno objavljeni, spletno orodje za merjenje ogljičnega odtisa bo predstavljeno javnosti predvidoma konec leta 2024.Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji