Mesto Ljubljana prejemnik priznanja ''Global Active Cities''

Mesto Ljubljana prejemnik priznanja ''Global Active Cities''
Mednarodni olimpijski komite je v času mladinskih olimpijskih iger Buenos Aires podelil vrsto priznanj in gostil kopico dogodkov, v katere je aktivno vključena tudi Slovenija.
Prva svetovna aktivna mesta na svetu (Global Active cities) - Buenos Aires (Argentina), Hamburg (Nemčija), Lillehammer (Norveška),  Liverpool (Velika Britanija), Ljubljana (Slovenija) ter Richmond (Britanska Kolumbija, Kanada) so se prizadevala, da bi svojim prebivalcem nudila številne možnosto oz. raznovrstne aktivnosti, s katerimi bi se le-ti gibali, bili aktivni in si prizadevali izboljšati svoje zdravje in počutje.

Vsako izmed naštetih mest, prejemniki priznanja, je implementiralo določen model upravljanja, s katerim so motivirali ljudi, ki jim je zaradi nezdravega življenja in neredne telesne aktivnosti, grozila možnost določenih bolezni. Da bi mesta prejela oznako svetovnih aktivnih mest, so
morala opraviti neodvisno revizijo s strogim pregledom telesne dejavnosti, športne strategije ter delovne prakse.

Aktivna pobuda za dobro počutje, mednarodna nevladna organizacija, ki jo podpira MOK, sodeluje z mestnimi voditelji, da jim pomaga pri razvijanju projektov in storitev za lokalno prebivalstvo, ki bo preprečilo razvijanje nenalezljivih bolezni.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji