Bakla 2024

Boj proti dopingu

Novi Svetovni protidopšniški kodeks, mednarodni standardi in Protidopinnški pravilnik SLOADO in Protidopinki pravilnik OKS-ZŠZ

S 1. januarjem 2021 so stopila v veljavo nova protidopinška pravila na mednarodnem in nacionalnem nivoju. Pravila so med seboj skladna in veljajo za vse športe, katerih mednarodne zveze so podpisale Svetovni protidopinški kodeks in za 190 držav, ki so ratificirale Mednarodno konvencijo proti dopingu v športu (UNESCO).
 
Na nacionalnem nivoju sta posodobljena (spremenjena) Protidopinški pravilnik SLOADO in Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ.
 
Na mednarodnem nivoju so se poleg Svetovnega protidopinškega Kodeksa posodobili tudi obstoječi mednarodni standardi (MS za terapevtske izjeme, MS za testiranja in preiskave, MS za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov, MS za laboratorije in MS za skladnost podpisnic s Kodeksom), nova pa sta dva standarda in sicer MS za izobraževanje in MS za upravljanje z rezultati. Kot vsako leto je s 1.januarjem 2021 začela veljati tudi nova Lista prepovedanih snovi in postopkov.
 
Novost na mednarodnem nivoju je tudi Akt o pravicah športnikov, ki v enem dokumentu združuje vse protidopinške pravice športnikov.
 
Vse informacije so dostopne na spletni strani SLOADO: https://www.sloado.si/kategorija/novo-2021, kjer so zbrani vsi navedeni dokumenti (prevedeni so v slovenski jezik), skupaj s povzetki glavnih sprememb. SLOADO vam je na razpolago tudi za vsa neposredna vprašanja in dodatne informacije.


 


Protidopinško e-izobraževanje

Določila novih kriterijev za registracijo in kategorizacijo "Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji" v točki 2.2.9 določajo, da:
Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike od vključno 14. leta dalje, je pri posamezni NPŠZ zahtevano opravljeno protidopinško e-izobraževanje ALPHA (novo ime izobraževanje ADEL), ki ga predpisuje Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) https://www.sloado.si/, pri čemer mora športnik pridobljeni certifikat o e-izobraževanju priložiti vlogi za pridobitev tekmovalne licence.
 
Veljavnost protidopinškega izobraževanja je 2 leti, povezavo in vse potrebne informacije dobite na spletni strani Slovenske protidopinške organizacija (SLOADO (https://www.sloado.si/kategorija/za-sportnike-adel) vključno z navodili
 
Nekatere NPŠZ so protidopinško izobraževanje samostojno uvedle že prej oziroma pred veljavnostjo aktualnih kriterijev, ostale ga bodo morale uveljaviti zdaj.
 
Zaradi novosti, ki je v kratkem času težko izvedljiva je v veljavi prehodno obdobje do 31.12.2021, kar pomeni, da morajo NPŠZ oziroma športniki to obveznost izpolniti najkasneje do konca leta.


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji