Redni letni zdravstveni pregledi kategoriziranih športnikov

Opis

Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno na sledečih lokacijah:

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - Center za medicino športa
Grablovičeva ulica 42

1000 Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 93
E-pošta: verica.oblak@kclj.si

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419/ 417
E-pošta: center.delo.sport@zd-celje.si


UKC Maribor, v sodelovanju z Inštitutom za športno medicino Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Ga. Sabina Šegula
Tel: 02 234 58 69
E-pošta: info@ism-mb.si

ZD Koper

Dispanzer MDPŠ
Ljubljanska cesta 6a
6000 Koper
Ga. Jasna Horvat,
Tel: 05 66 47 355
E-pošta: jasna.horvat@zd-koper.si
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji