Bakla 2024

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Bohinj

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Bohinj
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik skupaj z vodjem regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice, Brankom Jeršinom obiskal župana občine Bohinj, Jožeta Sodjo.
Mag. Sodržnik je županu, predstavil organiziranost OKS-ZŠZ na regijski ravni in cilje, ki jim ta sledi za zagotovitev nadaljnjega uspešnega razvoja športa v občinah. Predstavil je vlogo in pomen občinske športne zveze, kot partnerja občini ter prednosti, ki jih športna zveza prinaša za razvoj športa v občini. Županu je predstavil tudi aktualne aktivnosti in projekte OKS-ZŠZ v katerih je ključno sodelovaje občin, kot najpomembnejših sofinancerjev slovenskega športa.

Župan, Jože Sodja je pohvalil regijsko pisarno OKS-ZŠZ Jesenice in predvsem aktualno obveščanje občin in športnih organizacij v regiji v času pandemije o ukrepih na področju športa. Predstavil je načrte, ki jih ima občina na področju športa ter izrazil interes za ustanovitev zveze in na ta način poglobitvi sodelovanja občine s športnimi društvi. Obljubil je podporo nadaljnjim aktivnostim za ustanovitev Športne zveze Bohinj.
Vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ, Branko Jeršin je ponudil pomoč regijske pisarne pri izvedbi potrebnih aktivnosti za ustanovitev zveze. Dogovorili so se za sklic ustanovnega sestanka s športnimi društvi na katerem bo sodeloval tudi župan.
Bohinj sodi z nekaj več kot pet tisoč prebivalci med srednje velike občine. Po podatkih Ministrstva za finance za leto 2019, namenja 21,94 €  na prebivalca za investicije v športne objekte in 17,26 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 27 športnih društev. Dejavnost štirinajstih društev občina tudi sofinancira prek razpisov Letnega programa športa.  Bohinjska športna društva se ukvarjajo s smučanjem, nogometom, podvodnimi in vodnimi dejavnostmi, golfom, borilnimi veščinami, jadranjem, planinstvom, moto športom, kajakaštvom, namiznim tenisom ter splošno športno rekreativno vadbo.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji