Bakla 2024

Javni natečaj »Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Peking 2022«

Javni natečaj »Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Peking 2022«
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez skupaj z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije, Europlakatom, ter v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem in Veleposlaništvom Ljudske Republike Kitajske, objavlja javni natečaj za olimpijski veleplakat (jumbo plakat).

Namen akcije je promovirati šport, olimpizem, olimpijske simbole in vrednote ter seznaniti otroke in mladino o zimskih olimpijskih igrah Peking 2022 (4.-20. februar 2022) in zimskih paralimpijskih igrah Peking 2022 (4.-13. marec 2022).
 
Olimpijski plakat sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger. Olimpijski plakati so bili izdelani prav za vse olimpijske igre modernega časa - od prvih iger iz leta 1896, ki so potekale v Atenah v Grčiji. Olimpijski plakat upodablja olimpijske simbole, športnike, športe, kulturo gostujoče države in mesta itd.
 
Pri natečaju Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Peking 2022 je pomembno, da pustite domišljiji prosto pot in izdelate svoj predlog plakata.
 
KDO LAHKO SODELUJE PRI NATEČAJU IN CILJNE SKUPINE (KATEGORIJE) NATEČAJA 
Pri natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki, ki obiskujejo redni program vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri, šole in zavodi s prilagojenim programom) s sedežem v Republiki Sloveniji.
 
Vsak posameznik, ki sodeluje pri natečaju, v prijavi navede vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga obiskuje, saj zmagovalca natečaja nagradimo z "izletom oz. ekskurzijo presenečenja" za celotni razred/skupino v terminu po dogovoru z vodstvom zavoda /šole.

TEKMOVALNE KATEGORIJE
 • otroci v vrtcih (3 – 6 let)
 • osnovnošolci (6 – 15 let)
 • dijaki (15 – 18 let)
 
TEMATIKA NATEČAJA
 • Zimske olimpijske igre Peking 2022
 • Zimske paralimpijske igre Peking 2022
 • Olimpijski športi in paralimpijski športi zimskih iger s poudarkom na prepoznavnih športih v Sloveniji in športih, v katerih uspešno nastopajo slovenski športniki in športnice.
 • Olimpijsko in paralimpijsko vsebino (podelitve medalj, prižiganje olimpijskega ognja, olimpijska bakla, olimpijski krogi, otvoritvena slovesnost…).
 
KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PLAKATA?
 • Plakat je lahko izdelan v poljubni likovni tehniki z jasnimi linijami (najmanjši format A4, največji format A3 – risalni blok) ali z računalniškimi orodji.
 • Format plakata mora biti v ležeči postavitvi.
 • V kolikor rešitev ne bo v predpisanem razmerju, si pridržujemo pravico prilagoditve na ustrezen format.
 • Izdelek je lahko dostavljen po pošti kot originalni izdelek ali pa poslan digitalno kot slika ali skenirani izdelek.
 • Pri poslanih fotografijah ali skeniranih izdelkih, je potrebno original shraniti. V primeru izbora plakata v finale (10 plakatov v vsaki od treh navedenih tekmovalnih kategorijah), bo potrebno poslati originalne izdelke po pošti ali jih osebno dostaviti na Olimpijski komite Slovenije.
 
NA KAJ BOMO POZORNI PRI IZBORU PLAKATA?
Izvirnost, kreativnost, sporočilnost, enostavnost, pomenskost, grafično oz. tehnično dovršenost, estetiko.
 
PRIJAVNI OBRAZEC
Vsakemu predlogu plakata morajo biti priloženi podatki avtorja (ime in priimek,  starost,  razred/skupina), naziv in naslov vrtca ali šole, kontaktni podatki mentorja, staršev ali zakonitih zastopnikov (ime in priimek, e-naslov ali telefonski kontakt) ter soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V primeru pošiljanja po e-pošti, se te podatke navede v tekstovnem delu sporočila. V primeru pošiljanja po pošti, se podatke in obrazec priloži k vsakemu plakatu.
 
ROK IN NAČIN DOSTAVE PLAKATOV
Predlogi  za  plakate  morajo  biti  posredovani do vključno petka, 25. februarja 2022.
Zaradi omejevalnih ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, predlagamo pošiljanje fotografij plakatov ali skenirane izdelke po elektronski pošti na naslov plakat@olympic.si
 
Imenovana komisija bo upoštevala vse izdelke, ki bodo do najkasneje 25. februarja 2022 dostavljeni osebno, s pošto ali preko elektronske pošte in sicer:
 • z elektronsko pošto na naslov plakat@olympic.si;
 • dostavljeni osebno na sedež Olimpijskega komiteja Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Natečaj za olimpijski plakat«
 • Poslani po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Natečaj za olimpijski plakat«
 
Poštnino in vse druge morebitne stroške v zvezi s pripravo predloga plakata nosi prijavitelj sam. Prispelih del ne vračamo.
 
SESTAVA KOMISIJE
V imenovani komisiji za ocenjevanje prispelih del bodo sodelovali predstavniki OKS-a, Zveze ŠIS - Slovenskega paralimpijskega komiteja, podjetja Europlakata, Veleposlaništva Ljudske Republike Kitajske v Ljubljani, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Zavoda RS za šolstvo.
 
IZBOR ZMAGOVALNEGA PLAKATA 
Komisija bo najkasneje do 7. marca 2022 izbrala do 30 najboljših predlogov (po 10 v vsaki starostni kategoriji) in razglasila zmagovalce.
Izbrane avtorje plakatov bo pozvala, da pošljejo ali dostavijo originalne izdelke (v primeru, da so plakati poslani po e-pošti).
 
NAGRADE
 • Skupini / razredu, iz katerega v vsaki starostni kategoriji prihaja zmagovalno delo, OKS podarja olimpijske navijaške izdelke.
 • Zmagovalno skupino / razred, iz katerega prihaja zmagovalno delo v vsaki starostni kategoriji, Europlakat nagradi z „izletom oz. ekskurzijo presenečenja“ v terminu po dogovoru z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda.
 • Nagrajeni plakati bodo objavljeni na plakatnih površinah podjetja Europlakat v obdobju po zimskih olimpijskih igrah Peking 2022 in zimskih paralimpijskih igrah Peking 2022.
 
OBJAVA REZULTATOV
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani www.olympic.si, na spletni strani www.europlakat.si in v medijih. Izbrani plakati bodo objavljeni tudi na javnih površinah po Sloveniji.
 
AVTORSKE PRAVICE
Plakat  mora  biti oblikovan izključno za ta natečaj. Po izboru postane OKS lastnik plakata ter ima pravice tiskanja, distribuiranja in reproduciranja. OKS si pridržuje pravico prilagoditve plakata na formate.
 
DODATNE INFORMACIJE
Olimpijski komite Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.
Elektronska pošta: plakat@olympic.si.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji