Bakla 2024

Panevropska raziskava na temo »safeguardinga«

Panevropska raziskava na temo »safeguardinga«
Projekt BESST – Building European Safe Sport Together ali slovensko »skupaj gradimo varnejši evropski šport« je projekt, ki ga financira Evropska komisija (Erasmus+ Sport) in stremi k vzpostavitvi temeljev za varno športno okolje v Evropi, torej okolju brez nadlegovanja in zlorab.
V sodelovanju z močnimi partnerji, med drugim tudi OKS-ZŠZ, ima projekt širok spekter strokovnjakov na različnih področjih in stremi k štirim ključnim ciljem:
  • razlagi zlorabe in nadlegovanja,
  • naboru orodij za ozaveščanje,
  • vzpostavitvi pravnega okvirja za športne organizacije in
  • vzpostavitvi pravnega okvirja za izvajanje športnih dogodkov.

Na pobudo Evropske olimpijske akademije (EOA) v sklopu projekta trenutno izvajajo obsežno raziskavo na temo »safeguardinga« v katero so vključeni Evropski olimpijski komiteji, nacionalne zveze in druge športne organizacije. Raziskava želi v okviru svojega sekundarnega cilja razviti pravni okvir varnega športa, ki bi ga evropske športne organizacije lahko hitro implementirale v svoje delovanje. Cilj je tudi zagotoviti celovit pregled stanja varnostnih procesov in postopkov.

Več informacij o projektu: besst-safesport.eu/

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji