OI Pariz 2024

Objavljeno je poročilo o konceptualnem okviru transgresivnega vedenja v okviru projekta BESST

Objavljeno je poročilo o konceptualnem okviru transgresivnega vedenja v okviru projekta BESST

Na podlagi ekspertnega dela, raziskovanja in zbiranja podatkov projektnih partnerjev je bil v okviru projekta BESST, ki ga sofinancira program Erasmus+ Sport, pripravljeno obširno poročilo o konceptualnem okviru transgresivnega vedenja.  

Projektna skupina BESST je pripravila poročilo, ki z upoštevanjem veljavnih dokumentov in znanstvene literature razvija enotno opredelitev zlorabe in nadlegovanja ter predlaga poenotenje govora in razprave na to temo po vsej Evropi.

Poročilo si lahko prenesete tukaj
 

   

 
         

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji