Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Prejemniki certifikata na ravni srednješolskega izobraževanja

Prejemniki certifikata na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja

Postopek pridobitve certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev certifikata za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. 

Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.


Namen certifikata

Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje športnikov. Glavni cilj je končanje srednje šolske ravni izobraževanja ter olajšanje prehodov na višje/visoko šolsko raven izobraževanja preko vzpostavitve mreže partnerskih ustanov.

Na področju izobraževanja zato predlagamo spodbudo, v obliki certifikata, z namenom:
  1. Obveščanja in informiranja športnikov, pri odločitvi v kateri izobraževalni organizaciji ima boljše pogoje za izobraževanje, z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko stopnjo izobraževanja.
  2. Pozitivna dodana vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti (športni programi, drugi programi) in kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere.


Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa OKS - ZŠZ. V prvi fazi evalvacije je OKS - ZŠZ dodelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. OKS - ZŠZ je 11. februarja 2019 in 14. februarja 2020 izobraževalnim zavodom, ki so uspešno zaključili z drugo fazo evalvacije, dodelil certifikate Športnikom prijazno izobraževanje.
 


Dodatne informacije

Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
  • Petra Robnik, vodja Kariernega centra za športnike. Kontaktni podatki: M: +386 (0)51 386 411, E: petra.robnik@olympic.si


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji