Bakla 2024

Športne štipendije

Pravila in kriteriji za športne štipendije

Pravila in kriteriji za športne štipendije

S sredstvi pomagamo športnikom

Projekt štipendij za športnike in športnice v Republiki Sloveniji, katerega organizacijsko od leta 1999 izvaja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS, predstavlja sistemsko podporo športnikom, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom in so usmerjeni v doseganje vrhunskih športnih rezultatov.
 
  • Glavni cilj projekta je zagotoviti mladim športnikom dodaten vir mesečnega dohodka, z namenom dodatne motivacije za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in pridobitev izobrazbe ter na splošno z dobrim zgledom postaviti življenjske stebre za vsakega posameznika.
  • Ciljna skupina so perspektivni športniki, ki so v Pogojih, pravilih in merilih za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS evidentirani v perspektivnem razredu in ki dosegajo ustrezne rezultate na mednarodnih tekmovanjih v mladinskih starostnih kategorijah, kategorijah mlajših članov ali v absolutni kategoriji.
  • Poleg perspektivnih športnikov so v projekt vključeni tudi vrhunski športniki, usmerjeni v program vrhunskih športnih rezultatov, evidentirani v olimpijskem, svetovnem in v mednarodnem razredu kategorizacije.
  • Starostna struktura prejemnikov športnih štipendij je med 15. in 26. letom, v času pred in že na pragu vrhunske športne kariere. 
Projekt športnih štipendij uvrščamo med uspešnejše sistemske projekte, pri katerem od začetka izvajanja sodelujejo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RSFundacija za financiranje športnih organizacij v RS ter OKS-ZŠZ, ki skrbi tudi za administrativno izvedbeni del.
 
 


Športne štipendije 2023-2024

V šolskem/študijskem letu 2023/2024 športno štipendijo prejema 243 športnikov in športnic iz 43 različnih športnih panog.
 
Število prejemnikov in prejemnic športne štipendije, ter osnovna višina štipendije za dijake in študente za pretekla leta je razvidna iz tabele:  
 
 
  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Št. štipendistov 189 178 189 219 249 243
Osnovna višina štipendije Dijak 143,60 € Dijak 166,75 € Dijak 164,50 € Dijak 161,94 € Dijak 152,57 € Dijak 153,74 €
Študent 215,50 € Študent 246,79 € Študent 246,75 € Študent 242,91 € Študent  247,93 € Študent 260,50 €

V sklopu revizije športnih štipendij 2020, je Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) pripravil anketni vprašalnik za prejemnike in prejemnice športnih štipendij, s katerim smo želeli ugotoviti kako uspešen je ukrep športnih štipendij in kaj neposredno pomeni vrhunskim športnikom in športnicam. Kako pomembna je bila športna štipendija, kot ena izmed oblik finančne pomoči za športnike je razvidno iz tabele v nadaljevanju. Športniki so na lestvici (1 - 5) ocenjevali pomen športnih štipendij. Največji pomen prejemanja športnih štipendij za športnike je bil pri razvoju športne kariere (4,3) in motivaciji za usklajevanje športa in izobrazbe (4,3). 
 
 

Nekaj izjav prejemnikov in prejemnic športnih štipendij:
  • "Zelo sem hvaležna, da prejemam športno štipendijo."
  • "Štipendija mi je pomenila še dodatno motivacijo za treniranje in tekmovanje, omogočala mi je tudi financiranje literature, treningov in udeležbe na pomembnih daljših tujih tekmovanjih."
  • "Športna štipendija je vsaj delno pokrivala stroške treningov in tekmovanj - kar je omogočilo nadaljevanje športne kariere in študija. Ob zaključku prejemanja štipendije je težko ustrezno trenirati brez financ ali pa brez časa, zaradi dela."
​​Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji