Bakla 2024

Komisija športnikov

Predstavitev

Predstavitev

Pravni akti

Pravni akti

Komisija športnikov OKS, na osnovi priporočil Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), skrbi za dobro zastopanje športnikov na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ). Poslanstvo komisije je predstavljati poglede športnikov znotraj OKS.

Cilji in naloge komisije so:
 • Preučevanje vprašanj v povezavi s športniki in priprava predlogov za reševanje v okviru OKS
 • Zastopanje pravic in interesov športnikov in priprava predlogov za reševanje v okviru OKS
 • Učvrstiti komunikacijo med aktivnimi športniki in komisijo
 • Vzdrževanje stikov s Komisijo športnikov v MOK in EOK

Na osnovi priporočil MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja Nacionalne olimpijske komiteje (NOK) k ustanovitvi komisij športnikov NOK. Skladno s priporočili MOK je tako OKS-ZŠZ, 16. oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ OKS je v preteklih letih intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov. MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in pogostost sestankov komisije. Več o MOK komisiji športnikov je dostopno na spletni strani MOK

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 18. oktobra 2022 v prostorih hotela Union v Ljubljani, iv sklopu dogodka Dnevi OKS, zvedene volitve v Komisijo športnikov. Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v športnem okolju.

Člani Komisije športnikov OKS za mandatno obdobje 2022-2026:

Predsednica:
 • Raša Sraka Vuković - judo                                                                                                          
Člani:
 • Ana Umer - lokostrelstvo
 • Dejan Fabčič - paralokostrelstvo
 • Marcel Rodman - hokej na ledu
Imenovani člani:
 • Kristijan Čeh - atletika
 • David Mikavčič – rokomet 
Član komisije po funkciji (ex officio):
 • Sašo Bertoncelj – gimnastika: predsednik komisije za športnike Mednarodnega komiteja sredozemskih iger (CIJM).
 • Aljaž Pegan – gimnastika: predsednik komisije za športnike pri Mednarodni gimnastični zvezi (FIG).
                                                      
Uporabne povezave Športnik365:   


Pogosto zastavljena vprašanja

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji