Komisija športnikov

Predstavitev

Predstavitev

Pravni akti

Pravni akti

Na osnovi priporočil MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja Nacionalne olimpijske komiteje (NOK) k ustanovitvi komisij športnikov NOK. Skladno s priporočili MOK je tako OKS-ZŠZ, 16. oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ OKS je v preteklih letih intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov. MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in pogostost sestankov komisije. Več o MOK komisiji športnikov je dostopno na spletni strani MOK

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 15. novembra 2018 v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, na sedežu OKS-ZŠZ v Ljubljani, izvedene volitve v Komisijo športnikov. Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v športnem okolju.

Člani Komisije športnikov OKS za mandatno obdobje 2018-2022:

Predsednica:
  • Raša Sraka Vuković - judo                                                                                                          
Člani:
  • David Miklavčič - rokomet
  • Ana Umer - lokostrelstvo
  • Klemen Bauer - biatlon
  • Marcel Rodman - hokej na ledu                                                                     
Uporabne povezave Športnik365: 
Kontakt: 
E-mail: ks@olympic.si
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji