Komisija športnikov

V skladu s priporočilom MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja NOK (Nacionalni olimpijski komite) za ustanovitev komisij športnikov NOK.

Skladno s priporočili MOK je tako OKS, 16. oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ je v preteklih letih intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov.
MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in pogostost sestankov komisije.

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 15. novembra 2018 v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, na sedežu OKS v Ljubljani, izvedene volitve v Komisijo športnikov. Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v športnem okolju.

Člani komisije športnikov OKS za mandatno obdobje 2018-2022 so postali:

Predsednica:
Raša Sraka Vuković - judo                                                                                                          
Člani:
  • David Miklavčič - rokomet
  • Ana Umer - lokostrelstvo
  • Klemen Bauer - biatlon
  • Marcel Rodman - hokej na ledu                                                                     
Kontakt:
E-mail: ks@olympic.si


Pravni akti

Predstavitev članov

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji