Poklicna integracija

Zaposlovanje vrhunskih športnikov

Program poklicne kariere športnika

Razvoj kadrov v športu

Shematski prikaz modela procesov dvojne kariere vrhunskih športnikovVir: dr. Edvard Kolar, mag. Poljanka Pavletič-Samardžija, Petra Robnik, (2015). Odličnost v dvojni karieri vrhunskih športnikov, interno gradivo. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Ljubljana.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji