Bakla 2024

Aplikacija finančnega opismenjevanja

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez vodi projekt z uradnim nazivom Education through sport – Shaping Role models for the future (SRM). Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerji iz Slovenije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport) in partnerji iz drugih držav (Nacionalni olimpijski komite Portugalske in Hrvaška olimpijska akademija).
 
Namen projekta je ozaveščanje o pomenu športnega obnašanja, športnega ravnanja in preprečevanje nepravilnosti v športu. Ker smo v zadnjih letih seznanjeni s številnimi težavami in nepravilnostmi, ki izhajajo iz zlorab športnikov in športnih rezultatov, je OKS vzpostavil skupaj s partnerji program finančnega opismenjevanja. Finančno opismenjevanje poteka za mlade športnike, kot tudi za vrhunske športnike, člane slovenskih reprezentanc. Z izvedbo programa želimo ozaveščati mlade športnike o pomenu spoštovanja vrednot v športu, kot tudi o obveznostih športnikov, ki jih imajo na področju financ. Preko programa in izobraževalnega gradiva se športniki seznanijo z osnovami ravnanja s financami in njihovimi obveznostmi pri plačevanju dajatev.

Aplikacija finančnega opismenjevanja:


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji