Bakla 2024

Statusne pravice športnikov

Zakon o športu prinaša naslednje pravice športnikom:


1. Področje izobraževanja in usposabljanja
  • Pravica do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti v obsegu in na način, ki se določita s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanje oziroma področje visokega šolstva.
  • Pravica do prilagoditve opravljanja mature skladno z drugim odstavkom tega člena.
  • Pravica do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji, in sicer enkrat na vsaki ravni izobraževanja, ki si je še ni pridobil, ali usposobljenosti za strokovno delo v športu po tem zakonu.
 
2.Področje zaposlovanja
  • V 35. členu ZSpo je opredeljeno, da imajo vrhunski športniki in strokovni delavci tudi pravico do zaposlitve v javnem sektorju skladno s 63. členom ZSpo, ki opredeljuje namen zaposlovanja kot podporo in sistemsko pomoči vrhunskemu športu ter promocije države in lokalnih skupnosti. Tako se v celoti lahko zaposlijo vrhunski športniki in strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo na programih športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
  • Na novo sprejeti ZSpo torej omogoča, da se vrhunski športniki lahko po novem zaposlujejo v celotnem javnem sektorju in ne samo v državni upravi. Na lokalnih skupnostih in javnih zavodih so ali bodo v vrhunskih športnikih prepoznali dodano vrednost pri svojem delovanju. Primeri iz sveta kažejo, da športniki lahko postanejo promotorji podjetij in organizacij; veliko jih po končani športni karieri uspe narediti tudi zelo uspešno dvojno kariero.
 
3. Pravica do izjemne pokojnine
  • ZSpo v svojem 35. členu opredeljuje, da imajo vrhunski športniki, dobitniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo in vrhunski športniki dobitniki olimpijske, paralimpijske medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog pravico do izjemne pokojnine.
 
Osnova za dodeljevanje statusnih in drugih pravic športnikov v Republiki Sloveniji je sistem registracije in kategorizacije športnikov v Republiki Sloveniji.

Pod registracijo športnikov pojmujemo centralni sistem, s pomočjo katerega se oblikuje seznam vseh aktivnih športnikov, ki tekmujejo na uradnih tekmovanjih v vseh priznanih športnih panogah v Republiki Sloveniji. Skladno z Zakonom o športu sistem registracije športnikov upravlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Pri tem upošteva pravila nacionalnih panožnih športnih zvez, ki jih določi Strokovni svet za šport Republike Slovenije na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji