Bakla 2024

O projektu Študij na daljavo

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je v letu 2021 (za obdobje 1. 1. 2021 do 1. 9. 2021) ob podpori velikega sponzorja Telekom Slovenije, d.d., zagotovil sredstva za izvajanje projekta Študij na daljavo. OKS-ZŠZ ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju, podporo pri zaposlovanju športnikov in njihov celostni razvoj. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).
 
Projekt »Študij na daljavo« je eden izmed programov, ki so namenjeni neposredni podpori mladim športnikom na področju izobraževanja. OKS-ZŠZ te programe izvaja v okviru Olimpijskega kariernega centra za športnike in podpore dvojne kariere športnikov.
 
Začetki projekta »Študij na daljavo« oziroma e-izobraževanje, v sodelovanju OKS-ZŠZ in Telekoma Slovenije, segajo v leto 2002. V začetnem obdobju je bil velik poudarek predvsem na zagotavljanju ustrezne opreme in infrastrukture za e-izobraževanje. V sedanjem obdobju seveda to ni več nepremostljiva omejitev, saj je sodobna IKT oprema zelo dostopna, je izredno uporabna in omogoča več ali manj stalno povezljivost. Največja podpora je zato namenjena delu pedagoškega kadra z mladimi športniki. Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. Projekt si želimo nadgraditi tudi z video vsebinami in snemanimi predavanji za dijake športnike. Za pripravo in obdelavo video vsebin (on-line) predavanj je potrebno zagotoviti dodatno financiranje.

Osnova za izplačilo sredstev je podpisana pogodba o sodelovanju v projektu »Študij na daljavo«, ki jo z vsemi štirimi gimnazijami OKS-ZŠZ sklene na letni ravni. Pogodba vključuje tudi aneks z izbranimi športniki. Sredstva so namenjena podpori k poučevanju na daljavo za izbrane športnike. OKS-ZŠZ poleg sofinanciranja dela pedagogov in pedagoških koordinatorjev, organizira in omogoča tudi izobraževalne delavnice in druge aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov. 

Izobraževalne institucije na ravni srednješolskega izobraževanja, s katerimi OKS-ZŠZ že vrsto let odlično sodeluje tako v okviru projekta študij na daljavo:
  1. Gimnazija Šiška,
  2. Gimnazija Franceta Prešerna,
  3. II. gimnazija Maribor in
  4. Gimnazija Jesenice.
Navedene gimnazije tudi prejemnice certifikata Športnikom prijazno izobraževanje.

Program s športniki je bil izveden na vseh štirih gimnazijah, ki prejmejo sredstva Telekoma Slovenije. Na letni ravni je bilo v projekt Študija na daljavo v šolskem letu 2020/2021 vključenih 82 dijakov športnikov in športnic, v delo s športniki pa neposredno 5 pedagoških oziroma športnih koordinatorjev. 
 

Dobra praksa

Dva primera dobre prakse pri zagotavljanju študija na daljavo:

Na Gimnaziji GFP so na daljavo poučevali športnike vseh letnikov, najbolj obremenjeni se šolajo iz tujine, kot npr. Gašper Konc, Žan Primožič, ter igralec baseballa David Lajevec. Teniški igralci, alpski smučarji in nekateri smučarski skakalci ter nordijski kombinatorci so naslednja skupina dijakov, ki so zeli veliko odsotni. Z njimi na gimnaziji občasno izvajajo na daljavo tudi ocenjevanja znanja, kar je najzahtevnejša oblika poučevanja na daljavo. Druga metoda je, da dijaki s pomočjo spleta samo vadijo in utrjujejo ter dobivajo povratne informacije, ocenjeni pa so v šoli. Tretja skupina dijakov pa spletno poučevanje uporablja za dostop do gradiv, ki jih objavijo učitelji. Pri delu učitelji uporabljajo različna orodja; vsi učitelji imajo svoje spletne učilnice Xooltime, poleg tega pa uporabljajo še elektronsko pošto, Zoom komunikacijska orodja eAsistent in drugo. Glede na epidemiološke razmere vezane na koronavirus Covid-19 je preteklo obdobje izstopalo po intenzivnosti dela na daljavo tudi v rednih izobraževalnih procesih. Učitelji si želijo, da bi si dijaki športniki s pomočjo študija na daljavo čim bolj enakomerno razporedili svoje obremenitve skozi celotno šolsko leto.      

Na II. Gimnaziji Maribor so delu na daljavo za športno nadpovprečno nadarjene dijake poleg listovnika Mahara, ki ga uporabljajo že vrsto let vključili še uporabo Google Meet, s katerim sedaj izvajajo posebne učne ure in exam.net, ki omogoča preverjanje znanja prav tako na daljavo. Navedena oblika izobraževanja poteka celo koledarsko leto in dijakom omogoča razvoj skladno s cilji dvojne kariere športnikov.

 
Slika: Športnica Katja Fain, plavalka, z nastopom na Olimpijskih igrah v Tokiu 2020, je bila kot dijakinja II. gimnazije Maribor vključena v projekt študija na daljavo v šolskem letu 2020/2021


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji