Bakla 2024

Zdravstveni pregledi registriranih športnikov (otroci in mladostniki)

Opis

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, omogoča preventivne zdravstvene preglede mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami.

Seznam športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami.

Registrirani športnik (pojem registrirani športnik se nahaja v uradnem dokumentu “Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji” str.13) ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v obdobju med dvanajstim in trinajstim letom starosti, ko je športnik star najmanj 12 let oz. v sedmem razredu osnovne šole.

Registriran je lahko tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let. Tak športnik ima pravico do dveh preventivnih zdravstvenih pregledov v obdobju med desetim in trinajstim letom starosti oz. v petem in sedmem razredu osnovne šole.

Športniki, ki so prvič registrirani pri dopolnjenem trinajstem letu starosti, imajo pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda ob registraciji.
 
Registriranega športnika, ki je opravil preventivni zdravstveni pregled, lahko zdravnik, ki je pregled izvedel, napoti še na dodatni kontrolni pregled. Namen dodatnega kontrolnega pregleda je spremljanje morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika in ki so lahko ali posledica športnega udejstvovanja ali so v povezavi s športnim udejstvovanjem ali pa nanj vplivajo.

Otroka oz. mladostnika na pregled prijavi starš ali skrbnik oz. športna organizacija na podlagi predhodnega pisnega soglasja starša ali skrbnika.

Seznam izvajalcev: https://zdaj.net/izpostavljeno/seznam-izvajalcev-preventivnih-pregledov-registriranih-sportnikov/

Seznam izvajalcev za naročanje s kontaktnimi podatki:
 
Zdravnik Telefon Epošta Ustanova
Gregor Kavaš 01 30 08 293 verica.oblak@kclj.si Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa
Sašo Djurić 03 54 34 419 / 417 center.delo.sport@zd-celje.si ZD Celje
Tadej Jug 03 54 34 419 / 417 center.delo.sport@zd-celje.si ZD Celje
Marjetka Mirkac 03 54 34 419 / 417 center.delo.sport@zd-celje.si ZD Celje
Boštjan Rejec 05 37 34 247 med.dela2@zd-idrija.si ZD Idrija
Boštjan Rejec 05 62 03 267 dmd.tolmin@zd-tolmin.si ZD Tolmin
Matevž Kržišnik   sport.dmdps@zd-kranj.si ZD Kranj
mag. Stanislav Pušnik 02 87 05 263 dmd@zd-ravne.si ZD Ravne na Koroškem
Nika Tušek 02 87 05 263 dmd@zd-ravne.si ZD Ravne na Koroškem
Sabina Dietner 01 54 72 831 / 845      antonija.horvat@zd-lj.si ZD Ljubljana PE Fužine
Jure Žganec                02 51 23 730               narocila@sb-ms.si SB Murska Sobota


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji