Zdravstveni pregledi registriranih športnikov (otroci in mladostniki)

Opis

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, omogoča preventivne zdravstvene preglede mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami.

Seznam športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami.

Registrirani športnik (pojem registrirani športnik se nahaja v uradnem dokumentu “Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji” str.13) ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v obdobju med dvanajstim in trinajstim letom starosti, ko je športnik star najmanj 12 let oz. v sedmem razredu osnovne šole.

Registriran je lahko tudi športnik mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let. Tak športnik ima pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda v obdobju med desetim in trinajstim letom starosti oz. v petem in sedmem razredu osnovne šole.

Športniki, ki so prvič registrirani pri dopolnjenem trinajstem letu starosti, imajo pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda ob registraciji.
 
Registriranega športnika, ki je opravil preventivni zdravstveni pregled, lahko zdravnik, ki je pregled izvedel, napoti še na dodatni kontrolni pregled. Namen dodatnega kontrolnega pregleda je spremljanje morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika in ki so lahko ali posledica športnega udejstvovanja ali so v povezavi s športnim udejstvovanjem ali pa nanj vplivajo.

Otroka oz. mladostnika na pregled prijavi starš ali skrbnik oz. športna organizacija na podlagi predhodnega pisnega soglasja starša ali skrbnika.

Seznam izvajalcev: https://zdaj.net/izpostavljeno/seznam-izvajalcev-preventivnih-pregledov-registriranih-sportnikov/

 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji