Bakla 2024

Knjiga Athletes Friendly Education

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne projekte, programe in aktivnosti za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju, celostnemu razvoju športnikov in podporo zaposlovanju športnikov. Aktivnosti so združene v podporo Kariernega centra za športnike. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Programi dvojne kariere športnikov so predstavljeni v priročniku Dvojna kariera športnikov.

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje / visokošolske ravni izobraževanja in je eden izmed pomembnejših projektov kariernega centra za športnike, saj ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. 

Nadgradnjo nacionalnega projekta certifikat Športnikom prijazno izobraževanje z Evropsko perspektivo predstavlja Erasmus+ projekt Athletes Friendly Education - AFE. OKS-ZŠZ kot vodilni partner projekta, skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in partnerji projekta iz šestih držav, od leta 2019, vzpostavlja sistem certificiranja izobraževalnih institucij in mrežo športnikom prijaznih izobraževalnih organizacij tudi na ravni Evropske unije. V Evropski projekt so vključeni Portugalski Olimpijski komite, Belgijski Olimpijski komite, Nemška Olimpijska akademija, Hrvaška Olimpijska akademija, Univerza v Rijeki, Odbojkarska zveza Makedonije in Evropska univerzitetna športna zveza - EUSA Institute. Projekt se zaključi v decembru 2021.

Več o Evropskem Erasmus+ projektu Athletes Friendly Education je objavljeno na spletni strani projekta:

V sklopu projekta Athletes Friendly Education smo objavili tudi knjigo in priročnik Športnikom prijazno izobraževanje v angleškem jeziku, kateri je dosegljiv na nasledni povezavi:

https://athletes.friendly.edu.olympic.si/results/athletes-friendly-education-book 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji