Bakla 2024

Sodelovanje z Zavodom Vitae+

OKS-ZŠZ od februarja 2021 na osnovi Dogovora o sodelovanju v okviru Kariernega centra za športnike na področju kariernega svetovanja sodeluje z Zavodom Vitae+. Zavod Vitae+ za športnike omogoča coaching / svetovanje po koncu kariere s strani strokovnjakov, kar športnikom pomaga pri življenjskem razvoju. Športniki v obsegu 10 ur v obdobju 5-6 mesecev preživijo s coachem / strokovnjakom Competa. OKS-ZŠZ vsako leto pripravi seznam športnikov, ki se nahajajo ob zaključku kariere oziroma športnikov, ki končajo športno kariero in ta seznam, ob soglasju športnikov posreduje Zavodu, ki izbranim športnikom s svetovanjem ustreznih strokovnjakov pomaga pri iskanju zaposlitvenih možnosti oz. pri razvoju njihove poklicne kariere po končanju njihovega aktivnega ukvarjanja s športom. Predviden obseg sodelovanja na ravni OKS-ZŠZ in Zavoda Vitae+ je v prvem letu do 10 športnikov na letni ravni. Izbrane športnike iz predlaganega seznama OKS-ZŠZ v programe Zavoda, določi svet Zavoda s sklepom.

Več na strani: Domov - Zavod Vitae+,Olimpijski karierni center za vrhunske športnike in olimpijce tudi sicer stalno omogoča neposredno individualno svetovanje športnikom (po telefonu oziroma e-pošti) in podaja informacije na področjih podpore izobraževanju, podpore pri zaposlovanju in celostnem razvoju športnikov. V sklopu programa MOK Athlete365 in Athlete365 Career+ redno spremljamo aktivnosti na globalni ravni in pripravljamo različna poročanja ter posredujemo ključne informacije zainteresiranim vrhunskim športnikom in olimpijcem.


Za vprašanja glede vključitve v karierno svetovanje Zavoda Vitae+ je na voljo dr. Petra Robnik, vodja Kariernega centra za športnike (petra.robnik@olympic.si).
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji