Bakla 2024

Program poklicne kariere športnika

Vrhunski tekmovalni šport zahteva veliko osebnega odrekanja in usmerjenosti v razvoj svoje športne pripravljenosti. Zato se športniki pogosto srečujejo s težavami, kako nadaljevati svojo pot po koncu športne kariere oziroma kako uspešno načrtovati karierni prehod. Leta 2005 je Adecco na svetovni ravni podpisal dogovor z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) o izvajanju programa za zaposlovanje vrhunskih športnikov, kar je osnova za sodelovanje OKS-ZŠZ z Adeccom tudi na nacionalni ravni. 

Priprava kariernega načrta 
Uporabne nasvete na temo kariernega prehoda s strani Adecca Slovenije lahko najdete v knjigi Dvojna kariera športnikov, v poglavju o pripravi kariernega načrta.
​Priprava kariernega načrta je ključnega pomena pri prehodu športnika iz športne kariere na trg dela ali pri načrtovanju poklicne poti, vzporedne s športno. Pri tem moramo na eni strani upoštevati športnikove cilje, želje in interese ter na drugi strani njegova znanja, lastnosti in kompetence ter iskati sinergije med tema dvema področjema. Pri prehodu na trg dela je prav tako pomembno, da športnik pozna načine iskanja informacij ter kanale, po katerih iskati zaposlitev, in da se zna potencialnim delodajalcem na ustrezen način predstaviti v pisni obliki in osebno.

Program Athlete365 Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK)
Več o programu Athlete365 Career+ si lahko preberete na spletnih straneh Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) v angleškem jeziku. Na voljo so tudi različne uporabne povezave, video vsebine in online programi, kot je pospeševalnik podjetniških idej olimpijcev in športnikov, ki je odprtega tipa in na voljo vsem olimpijcem in športnikom preko spletne platforme Athlete365. Prenesete pa si lahko tudi gradivo Career+ za podporo zaposlovanju vrhunskih športnikov, v angleškem jeziku, ki je dostopno tukaj. 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji