Zaposlovanje vrhunskih športnikov

Sporazum o zaposlovanju

Prednostna lista

Podporniki slovenskih vrhunskih športnikovOpis zaposlovanja vrhunskih športnikov in trenerjev

  • OKS aktivno sodeluje pri zaposlovanju športnikov in trenerjev v državni upravi s pripravo kriterijev in spremljanjem izvajanja sporazuma o zaposlovanju.
  • Število športnikov in trenerjev, kandidatov za zaposlitev je običajno večje, kot je na voljo prostih mest, zato je Strokovni svet za tekmovalni šport oblikoval kriterije za oblikovanje skupne prednostne liste kandidatov, ki jih predlagajo nacionalne panožne športne zveze. 
  • Osnovno izhodišče za razvrstitev na prednostno listo je športnikov dosežek oziroma uvrstitev na največjih mednarodnih tekmovanjih. 
  • Prednostna lista športnikov in trenerjev, kandidatov za zaposlitev, se oblikuje 1x letno  - 1.10. v posameznem letu.


Trenutno število vrhunskih športnikov in trenerjev, zaposlenih v državni upravi

  1. MORS, Slovenska vojska: 70 vrhunskih športnikov in trenerjev
  2. MNZ, Policija: 30 vrhunskih športnikov in trenerjev
  3. MF, FURS: 15 vrhunskih športnikov in trenerjev


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji