E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji

E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez sodeluje pri projektu E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji. Projekt vodi Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.
Glavni namen projekta je iskanje rešitev in predlogov, kako zmanjšati število poškodb v športu. Med predvidenimi projektnimi cilji, je beleženje pojavnosti in resnosti poškodb, saj bomo iz tega lažje razumeli epidemiologijo poškodb ter tako izboljšali preventivo. V sklopu projekta se razvija elektronsko središče za beleženje podatkov. Športnice in športnike vabimo, da izpolnijo retrospektivni vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani https://espos.si/#/questionnaire/5df94a2ed93b285600460445).

Več informacij o projektu v sklopu operacije Projektno delo z negospodarskimi in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020, je dostopnih na spletni strani.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji