Bakla 2024

Sklad vrhunskih športnikov

Sklad za finančno podporo vrhunskih športnikov sofinancirajo OKS – ZŠZ, MGTŠ prek LPŠ (nadstandardne priprave vrhunskih športnikov) in Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS (Fundacija za šport).

Namen sklada je financiranje vrhunskih športnikov za daljše časovno obdobje. V projekt je vključena skupina športnikov olimpijskega in svetovnega razreda, ki dosežejo najboljše rezultate. Sredstva sklada predstavljajo nadomestilo za vložen trud, ki je pripeljal do vrhunskega rezultata, obenem pa omogočajo lažje uresničevanje programa treninga posameznega športnika.

Podrobni pogoji so določeni v Pravilniku o delovanju sklada vrhunskih športnikov (2009). Pri izplačilu se upoštevajo športni dosežki na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih v olimpijskih športnih panogah. Sodelovanje je sklenjeno na osnovi pogodbe, ki vključuje sodelovanje pri podpori ideje olimpizma ter projektov OKS – ZŠZ in financerjev prek športnikov.

Skupna vrednost sklada je 100.000 EUR letno, ki se razdeli glede na točke za osvojeno medaljo in število osvojenih medalj na OI in/ali SP. Na osnovi tega se določi vrednost sklada za posamezno medaljo. 


 
         LETO          ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
2014 15
2015 16
2016 16
2017 15
2018 35
2019 37
2020 20
2021 18
2022 14
2023 20


                 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji