OI Pariz 2024

4. redna seja IO OKS-ZŠZ

4. redna seja IO OKS-ZŠZ
V četrtek, 9.maja 2019, s pričetkom ob 16.00 uri bo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, 4. redna seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije.
Na 4. redni seji IO OKS-ZŠZ je predlog dnevnega reda kot sledi:
 • Potrditev dnevnega reda
 • Potrditev zapisnika 3.redne seje in 2.dopisne seje IO OKS-ZŠZ
 • Zadeve Slovenske olimpijske akademije
 • Zadeve Strokovnega sveta športa za vse
 • Zadeve Strokovnega sveta za vrhunski šport
 • Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
 • Fundacija za športnike
 • Imenovanje komisij OKS-ZŠZ
 • Potrditev reprezentance za Evropske igre Minsk
 • Sklic 44. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji