Imamo to. Peking prihajamo!

Pravila in kriteriji za športne štipendije

Osnovni dokument, ki ureja področje športnih štipendij v RS je Pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji. Pravilnik določa kriterije in pogoje za pridobitev ter podaljšanje štipendije, postopek dodelitve štipendije ter višino in trajanje štipendije.

OKS-ZŠZ vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji