Evolucija sponzorstva in posledice pandemije covid-19

Evolucija sponzorstva in posledice pandemije covid-19
Sponzorstvo predstavlja enega ključnih stebrov financiranja slovenskega športa, zato je raziskovanje posledic pandemije covid-19 in njenih učinkov na razvoj sponzorske industrije v Sloveniji nacionalnega pomena.
Prav zaradi tega je tudi nastala raziskava Posledice pandemije covid-19 kot priložnost za prilagoditev in razvoj sponzorstev v športu, ki smo jo izvedli med 5. majem in 19. junijem 2020 skupaj z raziskovalnimi partnerji s Fakultete za šport UL, Ekonomske fakuletet UL, OKS-ZŠZ, Društva za marketing Slovenije in organizatorjem SPORTO konference - podjetjem Sport Media Focus.

Predstavljeni rezultati bodo služili za pripravo dolgoročnejše raziskave, s katero bomo skozi čas spremljali spremembe in prilagajanje sponzorstva na slovenskem trgu.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji